SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11

Kredyt preferencyjny na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych (linia UP)

 Klient:

podmioty prowadzące rejestrowaną działalność rolniczą

Przeznaczenie:

Waluta :               PLN

Warunki udzielenia:

1)            złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją

3)            posiadanie zdolności kredytowej

4)            zawarcie umowy o kredyt

6)            ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu

Kwota   wyznaczana w oparciu o:

1)            aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy

2)            ocenę zdolności kredytowej

3)            proponowane zabezpieczenie

4)            poziom ryzyka kredytowego

5)           kwota wyznaczona w oparciu o powierzchnię gospodarstwa rolnego

  1. a) do 50 ha użytków rolnych – kwota do 100 000.00 zł
  2. b) od 50 ha do 100 ha użytków rolnych – kwota do 200 000.00 zł
  3. c) powyżej 100 ha użytków rolnych – kwota  do 400 000.00 zł

 

Maksymalny okres kredytowania:     do 60 miesięcy

Formy zabezpieczenia:

1)            wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczeń

2)            obligatoryjnie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Oprocentowanie:            WIBOR 3M + marża Banku 3 p.p.

Kredytobiorca – w wysokości 2%

ARiMR  – w pozostałej części

Forma i sposób wypłaty:

1)            jednorazowo, przez przekazanie środków na wskazany rachunek, jako zapłata za faktury, rachunki wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt, przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/ rozliczeniu poprzedniej,

Forma i sposób spłaty:

1)            kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na rachunku obsługi kredytu środki przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, innych kosztów

w terminach i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie

Karencja w spłacie kapitału:     do 24 miesięcy

Prowizje i opłaty:             0.5 % wartości kredytu

Oferty i promocje

Kursy walut

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji