Rada Nadzorcza Banku

      Marek Szynkiewicz    –    Przewodniczący

    Grzegorz Wróbel   –   Z-ca Przewodniczącego

 Jerzy Stępkowski       –   Sekretarz

Członkowie:

Roman Gosik
Grzegorz Matusiak
Mirosław Sobiecki
Elżbieta Ratkowska

Z myślą o naszych klientach:

Ponad 3600 bankomatów
bez prowizji!

zastrzegam