Klienci indywidualni

Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy - ROR

Konto Osobiste Banku Spółdzielczego w Strzegowie to nowoczesny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla Klientów indywidualnych. Posiadacz Konta otrzymuje dostęp do rachunku przez Internet w ramach Systemu Bankowości Internetowej oraz szereg dodatkowych korzyści, w tym:

– dostęp do międzynarodowych kart płatniczych VISA,
– dostęp do sieci ponad 3600 bankomatów, z których Klienci naszego Banku mogą dokonywać wypłat gotówki bez prowizji,
– kredyt odnawialny w Koncie Osobistym,
– stałe zlecenia, dzięki którym nie trzeba pamiętać o rachunkach,
– preferencyjne warunki otrzymywania kredytów gotówkowych,

Lokaty oszczędnościowe

Lokaty Terminowe Banku Spółdzielczego w Strzegowie, to doskonały sposób na pomnożenie Twoich pieniędzy. Zapewniamy wysokie oprocentowanie wkładów terminowych, przy jednoczesnym wysokim bezpieczeństwie lokowanych pieniędzy, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bank Spółdzielczy w Strzegowie prowadzi rachunki lokat terminowych na określony czas przetrzymywania wkładu: 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy.

Lokaty terminowe oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Wysokość oprocentowania lokat zależy od zadeklarowanego i dotrzymanego przez Posiadacza okresu przechowywania lokaty.

BFG logo

Kredyt odnawialny w ROR

Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie Konta Osobistego w Banku Spółdzielczym w Strzegowie. Dzięki temu Klient otrzymuje do dyspozycji pieniądze, które może wykorzystać na dowolny cel, bez konieczności miesięcznych spłat. O Kredyt Odnawialny w ROR może starać się każdy, kto posiada Konto Osobiste w Banku Spółdzielczym w Strzegowie i wykazuje stałe, miesięczne wpłaty z tytułu wynagrodzenia (renty, emerytury lub innych stałych dochodów). Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od wysokości stałych, miesięcznych wpływów pożyczkobiorcy.

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy udzielany jest dla osób fizycznych na dowolny cel konsumpcyjny bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania. Kredyt może być udzielony osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, mającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, posiadającym zdolność kredytową. Kredyt może być oprocentowany według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Wypłata może nastąpić w postaci gotówki lub na rachunek bankowy.

Z myślą o naszych klientach:

Ponad 3600 bankomatów
bez prowizji!

zastrzegam