Zarząd Banku

Grażyna Jolanta Jonczak    –    Prezes Zarządu

Barbara Marianna Ludwiczak    –     Wiceprezes Zarządu

              Irena Szybicka         –     Członek Zarządu

Z myślą o naszych klientach:

Ponad 3600 bankomatów
bez prowizji!

zastrzegam