INFORMACJE

Bank Spółdzielczy w Strzegowie informuje, iż od 1 stycznia 2015r. przyjmuje do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Strzegowie.

Korzyści:

  1. bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych,
  2. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
  3. korzystanie z kredytów, kart bankomatowych i płatniczych oraz innych usług bankowych oferowanych przez  Bank Spółdzielczy w Strzegowie,
  4. możliwość otrzymywania wyciągów z rachunku w sposób dogodny dla klienta,
  5. możliwość obsługi za pośrednictwem telefonu i home bankingu w ramach usług bankowości elektronicznej,

KOMUNIKAT - Oszuści dzwonią z numerów podszywających się pod numery banku

Z myślą o naszych klientach:

Ponad 3600 bankomatów
bez prowizji!

zastrzegam