.

ZRZESZENIE

Bank Spółdzielczy w Strzegowie jest członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej. Zrzeszenie obejmuje SGB-Bank Spółka Akcyjna i 202 Banki Spółdzielcze.

Spółdzielcza Grupa Bankowa działa poprzez sieć ponad 1500 placówek bankowych  oraz elektroniczne kanały dostępu.  Do najważniejszych atutów grupy SGB zalicza się przede wszystkim:

- wyłącznie polski kapitał,

- rozbudowaną sieć placówek oraz bankomatów,

- nowoczesne rozwiązania technologiczne na europejskim poziomie.

Podstawowym celem działalności zrzeszonych banków jest wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych, zacieśnianie współpracy pomiędzy gminami, miastami i powiatami a Bankami Spółdzielczymi oraz kompleksowa obsługa finansowa firm działających na terenie miast i gmin. Grupa SGB prowadzi też obsługę budżetów terenowych.

Klienci indywidualni, podmioty gospodarcze, rolnicy mogą liczyć na szeroką ofertę kredytów i depozytów. Szerokie grono klientów, którzy zaufali Spółdzielczej Grupie Bankowej, świadczy o tym, iż jest ona w stanie sprostać bardzo dużej konkurencji istniejącej aktualnie na rynku usług bankowych.

 Więcej informacji o Spółdzielczej Grupie Bankowej znajdziesz na www.sgb.pl/sgb_informacje

Z myślą o naszych klientach:

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !