.

Tarcza finansowa PFR

Szanowni Klienci

Jeśli skorzystaliście z pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 z pewnością zaciekawi Was informacja dotycząca umorzenia subwencji. Poniżej zamieszczamy link do głównego komunikatu prasowego Polskiego Funduszu Rozwoju. Zachęcamy do lektury.

https://pfrsa.pl/aktualnosci/rusza-proces-rozliczenia-i-umorzenia-subwencji-dla-mikrofirm-i-msp-w-ramach-tarczy-finansowej-pfr-20.html?_ga=2.209211280.382607146.1635228150-301740481.1635228150


--------------------------------------------------------------------------------------------


Obowiązki beneficjenta subwencji w ramach PFR

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR

 Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

- informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego

        lub
 
-  wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
      
        lub
 
-  Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 

        lub

-  Oświadczenie.

 

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia znajdują się poniżej:

wzór_oświadczenia.docx

wzór_pełnomocnictwa.docx

 

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Z myślą o naszych klientach:

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !!!