.

Rada Nadzorcza Banku


                      Marek Szynkiewicz    -    Przewodniczący

Grzegorz Gutkowski   -   Z-ca Przewodniczącego

                      Jerzy Stępkowski       -   Sekretarz

Członkowie:

Stanisław Barański

Wiesław Chorzewski

Roman Gosik

Jan Markiewicz

Grzegorz Matusiak

Włodzimierz Pawłowski

Mirosław Sobiecki

Roman Szprengel


Z myślą o naszych klientach:

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !