.

Rada Nadzorcza Banku


                      Marek Szynkiewicz    -    Przewodniczący

    Grzegorz Wróbel   -   Z-ca Przewodniczącego

                      Jerzy Stępkowski       -   Sekretarz

Członkowie:

Roman Gosik

Grzegorz Matusiak

Mirosław Sobiecki

Elżbieta Ratkowska
Z myślą o naszych klientach:

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !