.

INFORMACJE

Bank Spółdzielczy w Strzegowie informuje, iż od 1 stycznia 2015r. przyjmuje do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Strzegowie.


KOMUNIKAT - Oszuści dzwonią z numerów podszywających się pod numery banku


  Zasady polityki informacyjnej

  Polityka ładu korporacyjnego

  Oświadczenie Zarządu Banku       

  Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

  Struktura organizacyjna

  Ujawnienie informacji za 2021 rok

  Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

  Ujawnienie informacji za 2020 rok

  Oświadczenie Zarządu do ujawnienia 2020 rok

  Ujawnienie informacji za 2019 rok

  Oświadczenie Zarządu do ujawnienia 2019 rok

  Ujawnienie informacji za 2018 rok

  Ujawnienie informacji za 2017 rok

  Ujawnienie informacji za 2016 rok

  Oświadczenie do ujawnienia informacji nr 1

  Oświadczenie do ujawnienia informacji nr 2

  Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

  Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

  Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

  Zasady składania skarg, wniosków i reklamacji

  Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego

  Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego

  Formularz reklamacyjny dotyczący kart dla klienta indywidualnego

  Formularz reklamacyjny dotyczący kart dla klienta instytucjonalnego

  Reklamacje dotyczące COVID-19

  Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w EuropieZ myślą o naszych klientach:

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !