.

INFORMACJE

Bank Spółdzielczy w Strzegowie informuje, iż od 1 stycznia 2015r. przyjmuje do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Strzegowie.


  Zasady polityki informacyjnej

  Polityka ładu korporacyjnego

  Oświadczenie Zarządu Banku

  Struktura organizacyjna

  Ujawnienie informacji za 2017 rok

  Ujawnienie informacji za 2016 rok

  Oświadczenie do ujawnienia informacji nr 1

  Oświadczenie do ujawnienia informacji nr 2

  Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

  Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

  Zasady składania skarg, wniosków i reklamacji

  Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego

  Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego

  Formularz reklamacyjny dotyczący kart dla klienta indywidualnego

  Formularz reklamacyjny dotyczący kart dla klienta instytucjonalnego


Z myślą o naszych klientach:

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !