.

INFORMACJEoferta

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

galeria

KARTY PŁATNICZE

galeria

KREDYT MIESZKANIOWY

oferta

WITAMY NA STRONIE


KOMUNIKAT

 

INFORMACJE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

 

KOMUNIKAT - ZAKRES POMOCY - MORATORIUM

Pragniemy podzielić się z Państwem  informacjami dotyczącymi działalności Banku Spółdzielczego w Strzegowie.

Bank Spółdzielczy w Strzegowie świadczy usługi bankowe   skierowane do szerokiej grupy odbiorców. Naszymi Klientami  są zarówno rolnicy, przedsiębiorcy jak również osoby fizyczne. Zaspokojenie potrzeb Klientów, zgodnie z ich oczekiwaniami, jest najważniejszym celem Banku.  W relacjach z Klientami Bank jako priorytet stawia rzetelność ,wiarygodność i profesjonalizm.Bank Strzegow
  • PRODUKTY
  • - kredyty
  • - lokaty
  • - rachunki bieżące
  • - konta internetowe
  • - przelewy zagraniczne

Misją Banku jest działanie w interesie swoich członków, z poszanowaniem interesu wszystkich klientów. Bank świadczy korzystne i dogodne usługi kredytowe, oferuje bezpieczne i rentowne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla wszelkich osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników, rzemieślników oraz ludności, kierując się ich dobrem oraz dobrze pojętym interesem Banku.Bank, stanowiąc własność członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej, będzie stale dążył do pomnażania korzyści członków Banku oraz wspierał wysiłki na rzecz rozwoju regionu.